TARİHÇE
     Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak Ankara yolu üzerindeki, Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak inşa edilen bir bina ve çevresindeki barakalarda hizmete ve eğitime başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Radyoloji Kürsüsü kurulmuştur.

     Radyoloji Kürsüsü'nün kuruluşunda sorumlu radyoloji uzmanı olarak başlayan Dr.Turhan Kaba, 7 Mart 1974- 9 Temmuz 1979 tarihleri arasında görev yapmıştır. İzleyen yıllarda, Atatürk Üniversitesi'nden naklen gelerek kürsü başkanlığı görevine atanan Prof.Dr.Celal Adanır, 1976 yılında görevine başlamış, 29 Ağustos 1980 yılında vefat edene kadar bu görevini sürdürmüştür.

     Kuruluşumuzda görev alan 3 asistan, 7 teknisyen, el banyosuyla film üreten tek fluoroskopili röntgen cihazı ile hizmet vermiştir. 1979 yılında departmana bir fluoroskopi cihazı daha alınmış ve uzun süre bu cihaz ile çalışılmıştır. Aynı yıllarda, Radyoloji Anabilim Dalı içerisinde bulunan konvansiyonel anjiyografi ünitesi, kardiyoloji, nöroloji ve nöroşirürjiden oluşan bir üçlü koalisyon tarafından yönetilerek anjiografiler yapılmıştır.

     1980 yılında Atatürk Üniversitesi'nden Uludağ Üniversitesi'ne atanan Doç.Dr.Ercan Tuncel, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı devralmıştır.

     1984 yılında Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi cihazları alınarak hizmet çeşitliliğinde artış yaşandıktan sonra, Tıp Fakültesi Hastanesi, 1992 yılında Görükle Kampüsü'ndeki yerine taşınmıştır.

     1991 yılında yeni alınan Dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) ile bilgisayarlı tomografi cihazları bu yeni hastanedeki yerine kurularak, 1991 yılından itibaren tüm anjiyografi işlemleri Radyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılmaya başlanmıştır.

YÖNETİM
Anabilim Dalı başkanlarımız:
Prof.Dr. Celal ADANIR : 1976-1980
Prof.Dr. Ercan TUNCEL : 1980-2005
Prof.Dr. Müfit PARLAK : 2005-2008
Prof.Dr. Ercan TUNCEL : 2008-2010
Prof.Dr. Gürsel SAVCI : 2010-2013
Prof.Dr. Uğur Topal : 2013-2015
Prof.Dr. Zeynep YAZICI : 2015-2018
Prof.Dr. Bahattin HAKYEMEZ : 2018-2020
Prof.Dr. Müfit PARLAK : 2020 -

DEPARTMAN ORGANİZASYONU
     Ülkemizdeki radyoloji departmanlarının organ sistemleri temelli organizasyonun öncüsü olan Prof.Dr. Ercan Tuncel, bu uygulamayı ilk kez Radyoloji Anabilim dalı'mızda başlatmıştır. Bunun temelleri, nöroradyoloji alanında eğitim alması amacıyla 1991'de Dr.Müfit Parlak'ın Emory Üniversitesi'ne (Atlanta, GA, USA) gönderilmesiyle başlar. 1992'de Dr.Gürsel Savcı'nın abdominal radyoloji alanında Brigham and Women's Hospital'e (Harvard Medical School, Boston, MA, USA), 1993'de Dr.M.Yurtkuran Sadıkoğlu'nun girişimsel radyoloji alanında Emory Üniversitesi'ne (Atlanta, GA, USA), 1995'de Dr.Uğur Topal'ın toraks ve meme radyolojisi alanında Brigham and Women's Hospital (Harvard Medical School, Boston, MA, USA) ve New York Memorial Sloan Kettering Hospital'e (New York, NY, USA), 2008 yılında Dr. Zeynep Yazıcı'nın pediatrik radyoloji alanında Cincinnati Children's Hospital'e (Cincinnati, OH, USA) gitmesiyle sürer. Daha sonraki yıllarda akademik ekibe katılan diğer öğretim üyelerinde de benzer bir yapılanma sürdürülmüş ve konularında deneyimli merkezlere gönderilmeleriyle Radyoloji Anabilim Dalı'nın yapılanması tamamlanmıştır