• TIP5045 Radyoloji - 1 (5. Sınıf Zorunlu Staj Programları )
 • TIP5064 Radyoloji - 2 (5. Sınıf Seçmeli Staj Programları)
 • TIP3002 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
  TIP3002 Sindirim borusu radyolojisi Dr.G.Savcı
  TIP3002 Abdominal radyolojik anatomi Dr.G.Savcı
  TIP3002 Karaciğer ve dalak radyolojisi Dr.G. Savcı
  TIP3002 Bilier sistem ve pankreas radyolojisi Dr.G.Savcı
 • TIP3005 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI
  TIP3005 Kardiyovasküler sistem inceleme yöntemleri Dr.C.Erdoğan
 • TIP3006 ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
  TIP3006 Meme radyolojisi Dr.U.Topal
  TIP3006 Jinekolojik ve obstetrik radyoloji Dr.N.Bolca
  TIP3006 Üriner sistem radyolojisi Dr. G.Savcı
 • TIP3007 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
  TIP3007 Toraks Radyolojisi Anatomi İnceleme Yöntemleri Dr. U.Topal
  TIP3007 Elementer akciğer lezyonları Dr.U.Topal
  TIP3007 Plevra, mediasten ve diafram radyolojisi Dr.U.Topal
 • TIP3008 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI-PSİKİYATRİ
  TIP3008 Kraniumun radyolojik anatomisi Dr.M.Parlak
  TIP3008 İntrakranial lezyon radyolojisi Dr.M. Parlak
  TIP3008 İntrakranial lezyon radyolojisi Dr.M. Parlak
  TIP3008 SSS de baş ve boyunda algoritma Dr.M.Parlak
  TIP3008 Omurga radyolojik anatomisi ve inceleme yön. Dr.M.Parlak
  TIP3008 Omurga ve omurilik lezyonlarında radyoloji Dr.M.Parlak
 • TIP3010 KAS-HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
  TIP3010 Soliter kemik lezyonları radyolojisi Dr.Z.Yazıcı
  TIP3010 Kas İskelet sistemi radyolojisi Dr. Z. Yazıcı
  TIP3010 Enflamatuar eklem hast ve kemik enfek. Dr.Z.Yazıcı
  TIP3010 Kemikleri yaygın tutan hastalık radyolojisi Dr. Z. Yazıcı