Radyoloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi, akademik yıl başlangıcı olan 1 Ekimde başlar ve akademik yılın sona erdiği 31 Mayısa kadar devam eder. Uzmanlık eğitimi, seminerler, tanınız nedir?,  günlük olgu sunumları ve rotasyon içi eğitim olmak üzere değişik bölümleri kapsar.

Seminerler, tanınız nedir? ve günlük olgu sunumları, ekte ayrıntılı olarak gösterilen programa uygun olarak, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08:00-08:45 arası, Radyoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu’nda yapılır. Uzmanlık öğrencilerinin bu eğitime devamı zorunludur.
Seminer konuları, veriliş tarihleri, konuşmacılar ve moderatörler ekteki sayfalarda sunulmuştur.

“Tanınız nedir?” bölümünde her ayın son Pazartesi günü tartışılmak üzere, her ay değişik bir seksiyon tarafından seçilerek 2 hafta öncesinde ilgili uzmanlık öğrencisine sunulan ve Radyoloji Anabilim Dalı’ndaki panoya asılarak diğer uzmanlık öğrencilerinin de katılımının sağlandığı olgular, tartışılır.

“Olgu sunumları” bölümünde, çarşamba ve cuma günleri değişik bir seksiyon tarafından, yeni olgulardan veya retrospektif olarak arşivden seçilen olgular, her hangi bir uzmanlık öğrencisiyle tartışılarak sunulan olgunun ön tanısı, ayırıcı tanısı ve tanıya yönelik yaklaşımları içeren son görüşlerin aktarılması amaçlanır.

Seksiyon içi eğitim ise, her seksiyonunun sorumlu öğretim üyesinin belirlediği program çerçevesinde yapılır.
İki yılda bir dönüşümlü olarak Radyoloji Fiziği ve Acil Radyoloji kursu yapılır.

Seminerler

      RADYOLOJİ ANABİLİM DALI 2019-2020 SEMİNER PROGRAMI 
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  MODERATÖR
11 Kasım 2019 olgu Ultrasonografi  
13 Kasım 2019 olgu Abdomen   
15 Kasım 2019 olgu Nöroradyoloji  
18 Kasım 2019 olgu Pediatrik radyoloji  
20 Kasım 2019 olgu Toraks/meme  
22 Kasım 2019 olgu Girişimsel  
25 Kasım 2019 makale Lokomotor  
27 Kasım 2019 olgu Ultrasonografi  
29 Kasım 2019 olgu Abdomen   
         
2 Aralık 2019 seminer lokomotor Dr Oğuz Dr Gökhan
4 Aralık 2019 olgu nöroradyoloji  
6 Aralık 2019 olgu pediatrik radyoloji  
9 Aralık 2019 makale girişimsel Dr Barış Korkmaz Dr Ömer Fatih
11 Aralık 2019 olgu toraks/meme  
13 Aralık 2019 olgu Ultrasonografi  
16 Aralık 2019 seminer toraks/meme Dr Cem Dr Gökhan
18 Aralık 2019 olgu girişimsel  
20 Aralık 2019 makale lokomotor  
23 Aralık 2019 makale pediatrik radyoloji DrMehmet ali Dr Zeynep
25 Aralık 2019  
27 Aralık 2019  
30 Aralık 2019  
         
3 Ocak 2020  
6 Ocak 2020 seminer Nöroradyoloji Dr Rıfat  
8 Ocak 2020 olgu abdomen  
10 Ocak 2020 olgu ultrasonografi  
13 Ocak 2020 makale abdomen Dr Selman Dr Gürsel
15 Ocak 2020 olgu Nöroradyoloji  
17 Ocak 2020 olgu Pediatrik radyoloji  
20 Ocak 2020 seminer ultrasonografi Dr Barış Çağlar Dr Naile
22 Ocak 2020 olgu toraks-meme  
24 Ocak 2020 olgu girişimsel  
27 Ocak 2020 makale lokomotor Dr Mehmet Dr Gökhan
29 Ocak 2020 olgu ultrasonografi  
31 Ocak 2020 olgu abdomen  
         
3 Şubat 2020 seminer girişimsel Dr Duygu Dr Fatih
5 Şubat 2020 acil kursu abdomen  
7 Şubat 2020 acil kursu toraks  
10 Şubat 2020 makale toraks-meme Dr Fırat Dr Gökhan
12 Şubat 2020 acil kursu lokomotor  
14 Şubat 2020 acil kursu lokomotor  
17 Şubat 2020 seminer pediatrik radyoloji Dr Erdinç Dr Zeynep
19 Şubat 2020 acil kursu ultrasonografi  
21 Şubat 2020 acil kursu ultrasonografi  
24 Şubat 2020 makale nöroradyoloji Dr Tayfun Dr Müfit
26 Şubat 2020 acil kursu nöroradyoloji  
28 Şubat 2020 acil kursu nöroradyoloji  
2 Mart 2020 seminer abdomen Dr Ömer Dr Gürsel
4 Mart 2020 acil kursu pediatri  
6 Mart 2020 acil kursu girişimsel  
9 Mart 2020 makale ultrasonografi Dr Serhat Dr Naile
11 Mart 2020 olgu pediatrik radyoloji  
13 Mart 2020 olgu nöroradyoloji  
16 Mart 2020 acil kursu girişimsel  
18 Mart 2020 olgu toraks -meme  
20 Mart 2020 olgu abdomen  
23 Mart 2020 Makale ultrasonografi Dr Başak  
25 Mart 2020 olgu  
27 Mart 2020 olgu ultrasonografi  
30 Mart 2020  
         
1 Nisan 2020 olgu abdomen  
3 Nisan 2020 olgu nöroradyoloji  
6 Nisan 2020  
8 Nisan 2020 olgu pediatrik radyoloji  
10 Nisan 2020 olgu toraks-meme  
13 Nisan 2020 seminer nöroradyoloji Dr Rıfat  
15 Nisan 2020 olgu girişimsel  
17 Nisan 2020 makale lokomotor  
20 Nisan 2020  
22 Nisan 2020 olgu ultrasonografi  
24 Nisan 2020 olgu abdomen  
27 Nisan 2020  
29 Nisan 2020 olgu nöroradyoloji  
         
4 Mayıs 2020 seminer ultrasonografi Dr Başak  
6 Mayıs 2020 olgu pediatrik radyoloji  
8 Mayıs 2020 olgu toraks-meme  
11 Mayıs 2020  
13 Mayıs 2020 olgu girişimsel  
15 Mayıs 2020 seminer Dr Fatih İnecikli  
18 Mayıs 2020  
20 Mayıs 2020  
22 Mayıs 2020