Radyoloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi, akademik yıl başlangıcı olan 1 Ekimde başlar ve akademik yılın sona erdiği 31 Mayısa kadar devam eder. Uzmanlık eğitimi, seminerler, tanınız nedir?,  günlük olgu sunumları ve rotasyon içi eğitim olmak üzere değişik bölümleri kapsar.

Seminerler, tanınız nedir? ve günlük olgu sunumları, ekte ayrıntılı olarak gösterilen programa uygun olarak, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08:00-08:45 arası, Radyoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu’nda yapılır. Uzmanlık öğrencilerinin bu eğitime devamı zorunludur.
Seminer konuları, veriliş tarihleri, konuşmacılar ve moderatörler ekteki sayfalarda sunulmuştur.

“Tanınız nedir?” bölümünde her ayın son Pazartesi günü tartışılmak üzere, her ay değişik bir seksiyon tarafından seçilerek 2 hafta öncesinde ilgili uzmanlık öğrencisine sunulan ve Radyoloji Anabilim Dalı’ndaki panoya asılarak diğer uzmanlık öğrencilerinin de katılımının sağlandığı olgular, tartışılır.

“Olgu sunumları” bölümünde, çarşamba ve cuma günleri değişik bir seksiyon tarafından, yeni olgulardan veya retrospektif olarak arşivden seçilen olgular, her hangi bir uzmanlık öğrencisiyle tartışılarak sunulan olgunun ön tanısı, ayırıcı tanısı ve tanıya yönelik yaklaşımları içeren son görüşlerin aktarılması amaçlanır.

Seksiyon içi eğitim ise, her seksiyonunun sorumlu öğretim üyesinin belirlediği program çerçevesinde yapılır.
İki yılda bir dönüşümlü olarak Radyoloji Fiziği ve Acil Radyoloji kursu yapılır.

Seminerler

TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  EKİM 2015
5 Ekim 2015 Abdomende aciller Abdomen radyolojisi DR. G. SAVCI  
7 Ekim 2015 Toraksta aciller Toraks radyolojisi DR. U. TOPAL  
9 Ekim 2015 Kas-iskelet sisteminde aciller-I Lokomotor sistem radyoloji DR. G. GÖKALP  
12 Ekim 2015 Kas-iskelet sisteminde aciller-II Lokomotor sistem radyoloji DR. G. GÖKALP  
14 Ekim 2015 Acil girişimsel radyoloji Girişimsel radyoloji DR. C. ERDOĞAN  
16 Ekim 2015 US’de aciller-I Ultrasonografi DR. NB. TOPAL  
19 Ekim 2015 US’de aciller- II Ultrasonografi DR. NB. TOPAL  
21 Ekim 2015 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ       
23 Ekim 2015 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ       
26 Ekim 2015 Pediatrik aciller Pediatrik radyoloji DR. Z. YAZICI  
28 Ekim 2015 Nöroradyolojide aciller- I Nöroradyoloji DR. B. HAKYEMEZ  
30 Ekim 2015 Nöroradyolojide aciller- II  Nöroradyoloji DR. B. HAKYEMEZ  
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  KASIM 2015
2 Kasım 2015 Seminer:  Porta hepatis incelemesi Ultrasonografi Dr. Kadir Hacıkurt  
4 Kasım 2015 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
6 Kasım 2015 Olgu sunumu Ultrasonografi  
9 Kasım 2015 Dergi klübü: Akut strokta endovasküler tedavi öncesi klinik sonuçları etkileyen görüntüleme bulguları Nörogirişimsel radyoloji Dr. Rıfat Özpar  
11 Kasım 2015 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
13 Kasım 2015 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi radyolojisi  
16 Kasım 2015 Tanınız nedir? Abdomen radyolojisi Dr. Emre Ökeer  
18 Kasım 2015 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
20 Kasım 2015 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
23 Kasım 2015 Seminer: Pediatrik fluoroskopi incelemelerinde teknik yöntemler Pediatrik radyoloji Dr. Günay Türksever  
25 Kasım 2015 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
27 Kasım 2015 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
30 Kasım 2015 Dergi klübü: MRI imaging of myocardial infarction Kardiovasküler sistem radyolojisi Dr. Emrah Toklu  
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  ARALIK 2015
2 Aralık 2015 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
4 Aralık 2015 Olgu sunumu Ultrasonografi  
7 Aralık 2015 Tanınız nedir? Meme radyolojisi  Dr. Oğuz Arı  
9 Aralık 2015 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi  
11 Aralık 2015 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
14 Aralık 2015 Seminer: multiparametrik prostat görüntüleme Abdomen radyolojisi Dr. Kerem Öztürk  
16 Aralık 2015 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
18 Aralık 2015 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
21 Aralık 2015 Dergi klübü: Imaging of nervous system involvement in haematologic malignencies; what radiologists need to know Nöroradyoloji Dr. Sercan Sınır  
23 Aralık 2015 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
25 Aralık 2015 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
28 Aralık 2015 Tanınız nedir? Pediatrik radyoloji  Dr. Fatih Pektaş  
30 Aralık 2015 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
31 Aralık 2015 Olgu sunumu Ultrasonografi    
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  OCAK 2016
4 Ocak 2016 Seminer: Vestibulokohlear bölgenin radyolojik incelemesi Nöroradyoloji Dr. Emre Ökeer  
6 Ocak 2016 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi  
8 Ocak 2016 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
11 Ocak 2016 Dergi klübü Pediatrik radyoloji Dr. Emre Mırçık  
13 Ocak 2016 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
15 Ocak 2016 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
18 Ocak 2016 Tanınız nedir? Abdomen radyolojisi Dr. Gökhan Öngen  
20 Ocak 2016 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
22 Ocak 2016 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
25 Ocak 2016 Seminer: Travma dışı aort hastalıklarında radyolojik değerlendirme Girişimsel radyoloji Dr. Elif Kır  
27 Ocak 2016 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
29 Ocak 2016 Olgu sunumu Ultrasonografi    
     
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  ŞUBAT 2016
1 Şubat 2016 Dergi klübü: US of the gastrointestinal tract disease Ultrasonografi Dr. Gökhan Öngen  
3 Şubat 2016 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi  
5 Şubat 2016 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
8 Şubat 2016 Tanınız nedir? Nörogirişimsel radyoloji Dr. Ahmet Kaya  
10 Şubat 2016 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
12 Şubat 2016 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
15 Şubat 2016 Seminer Meme radyolojisi Dr. Eren Tobcu   
17 Şubat 2016 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
19 Şubat 2016 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
22 Şubat 2016 Dergi klübü: MRI of rectal cancer Abdomen radyolojisi Dr. Elif Kır  
24 Şubat 2016 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
26 Şubat 2016 Olgu sunumu Ultrasonografi  
29 Şubat 2016 Tanınız nedir? Lokomotor sistem radyoloji Dr. Mesut Akçabay  
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI   MART 2016
2 Mart 2016 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi  
4 Mart 2016 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
7 Mart 2016 Seminer Toraks radyolojisi Dr. Fatih Pektaş  
9 Mart 2016 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
11 Mart 2016 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
14 Mart 2016 Dergi klübü Toraks radyolojisi Dr. Emre Mırçık  
16 Mart 2016 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
18 Mart 2016 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
21 Mart 2016 Tanınız nedir? Kardiovasküler sistem radyolojisi Dr. Rıfat Özpar  
23 Mart 2016 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
25 Mart 2016 Olgu sunumu Ultrasonografi  
28 Mart 2016 Seminer: Ayak bileği MR: anatomi ve patolojik bulgular Lokomotor sistem radyoloji Dr. Esra Soylu  
30 Mart 2016 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi  
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  NİSAN 2016
1 Nisan 2016 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
4 Nisan 2016 Dergi klübü Meme radyolojisi Dr. Oğuz Arı  
6 Nisan 2016 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
8 Nisan 2016 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
11 Nisan 2016 Tanınız nedir? Ultrasonografi Dr. Emrah Toklu  
13 Nisan 2016 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
15 Nisan 2016 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
18 Nisan 2016 Seminer: Kardiyomiyopatilerde MR Kardiovasküler sistem radyolojisi Dr. Ahmet Kaya  
20 Nisan 2016 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
22 Nisan 2016 Olgu sunumu Ultrasonografi  
25 Nisan 2016 Dergi klübü: Orthotopic livertransplantation; reversble Doppler US findings in the immediate postoperative period Doppler Ultrasonografi Dr. Günay Türksever  
27 Nisan 2016 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
29 Nisan 2016 Konuk konuşmacı: Karaciğer transplantasyonunda radyolojiden beklentiler Genel Cerrahi Dr. Ekrem Kaya  
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI   MAYIS 2016
2 Mayıs 2016 Tanınız nedir? Girişimsel radyoloji Dr. Kerem Öztürk   
4 Mayıs 2016 Olgu sunumu Lokomotor sistem radyoloji  
6 Mayıs 2016 Olgu sunumu Pediatrik radyoloji  
9 Mayıs 2016 Seminer: Fonksiyonel MR: Temel fizik prensipler ve klinik uygulamalar Nörogirişimsel radyoloji Dr. Mesut Akçabay  
11 Mayıs 2016 Olgu sunumu Girişimsel radyoloji  
13 Mayıs 2016 Olgu sunumu Nörogirişimsel radyoloji  
16 Mayıs 2016 Dergi klübü: Image-guided tumor ablation: standardization of terminology and reporting criteria Girişimsel radyoloji Dr. Kadir Hacıkurt  
18 Mayıs 2016 Olgu sunumu Nöroradyoloji  
20 Mayıs 2016 Olgu sunumu Ultrasonografi  
23 Mayıs 2016 Tanınız nedir? Doppler Ultrasonografi Dr. Sercan Sınır  
25 Mayıs 2016 Olgu sunumu Toraks/meme radyolojisi  
27 Mayıs 2016 Olgu sunumu Abdomen radyolojisi  
30 Mayıs 2016 LAYLAYLOOM      
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Prof.Dr. Zeynep Yazıcı