Radyoloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi, akademik yıl başlangıcı olan 1 Ekimde başlar ve akademik yılın sona erdiği 31 Mayısa kadar devam eder. Uzmanlık eğitimi, seminerler, tanınız nedir?,  günlük olgu sunumları ve rotasyon içi eğitim olmak üzere değişik bölümleri kapsar.

Seminerler, tanınız nedir? ve günlük olgu sunumları, ekte ayrıntılı olarak gösterilen programa uygun olarak, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08:00-08:45 arası, Radyoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu’nda yapılır. Uzmanlık öğrencilerinin bu eğitime devamı zorunludur.
Seminer konuları, veriliş tarihleri, konuşmacılar ve moderatörler ekteki sayfalarda sunulmuştur.

“Tanınız nedir?” bölümünde her ayın son Pazartesi günü tartışılmak üzere, her ay değişik bir seksiyon tarafından seçilerek 2 hafta öncesinde ilgili uzmanlık öğrencisine sunulan ve Radyoloji Anabilim Dalı’ndaki panoya asılarak diğer uzmanlık öğrencilerinin de katılımının sağlandığı olgular, tartışılır.

“Olgu sunumları” bölümünde, çarşamba ve cuma günleri değişik bir seksiyon tarafından, yeni olgulardan veya retrospektif olarak arşivden seçilen olgular, her hangi bir uzmanlık öğrencisiyle tartışılarak sunulan olgunun ön tanısı, ayırıcı tanısı ve tanıya yönelik yaklaşımları içeren son görüşlerin aktarılması amaçlanır.

Seksiyon içi eğitim ise, her seksiyonunun sorumlu öğretim üyesinin belirlediği program çerçevesinde yapılır.
İki yılda bir dönüşümlü olarak Radyoloji Fiziği ve Acil Radyoloji kursu yapılır.

Seminerler

      RADYOLOJİ ANABİLİM DALI 2018-2019 SEMİNER PROGRAMI 
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  MODERATÖR
12 Kasım 2018 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca
14 Kasım 2018 Olgu Girişimsel Radyoloji Dr.Ö.F.Nas
16 Kasım 2018 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
19 Kasım 2018 Seminer Toraks  Dr Elif Kır Dr.G.Gökalp
21 Kasım 2018 Olgu Meme Dr.G.Gökalp
23 Kasım 2018 Olgu Pediatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
26 Kasım 2018 Dergi Klübü Abdomen Dr Emre Mırçık Dr.G.Savcı
28 Kasım 2018 Olgu Kas-İskelet Dr.G.Gökalp
30 Kasım 2018 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
         
3 Aralık 2018 Olgu  
5 Aralık 2018 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca
7 Aralık 2018 Olgu Girişimsel Radyoloji Dr.M.F.İnecikli
10 Aralık 2018 Olgu Kardiyovasküler Dr.G.Gökalp
12 Aralık 2018 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
14 Aralık 2018 Olgu Toraks Dr.G.Gökalp
17 Aralık 2018 Seminer Ultrasonofrafi Dr Kerem Öztürk Dr.N.Bolca
19 Aralık 2018 Olgu Pediatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
21 Aralık 2018 Olgu Kas- İskelet  Dr.G.Gökalp
24 Aralık 2018 Dergi Klübü Nöroradyoloji Dr Oğuz Arı Dr.B. Hakyemez
26 Aralık 2018 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
28 Aralık 2018 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca
         
2 Ocak 2019 Olgu Girişimsel Radyoloji  Dr.Ö.F.Nas
4 Ocak 2019 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
7 Ocak 2019 Seminer Pediatrik Radyoloji Dr Barış Korkmaz Dr.Z.Yazıcı
9 Ocak 2019 Olgu Meme  Dr.G.Gökalp
11 Ocak 2019 Olgu Pediatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
14 Ocak 2019 Dergi Klübü Kas-İskelet Dr Fırat Öztepe Dr.G.Gökalp
16 Ocak 2019 Olgu Kas-İskelet Dr.G.Gökalp
18 Ocak 2019 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
21 Ocak 2019 Seminer Nöroradyoloji (Hidrosefali: Patofizyoloji ve Radyolojik Değerlendirme)  Dr M.Ali Özdemir Dr.B.Hakyemez
23 Ocak 2019 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca
25 Ocak 2019 Olgu Girişimsel Radyoloji Dr.M.F.İnecikli
28 Ocak 2019 Dergi Klübü Girişimsel Radyoloji Dr Selman Candan Dr.Ö.F.Nas
30 Ocak 2019 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
         
1 Şubat 2019 Fizik Kursu Radyolojik Görüntülemede fizik ve tarihçeye genel bakış Dr.M.Parlak  
4 Şubat 2019 Fizik Kursu Röntgen Fiziği ( İmaj Kalitesi ) Dr.M.F.İnecikli  
6 Şubat 2019 Fizik Kursu Röntgen Fiziği ( İmaj Kalitesi ) Dr.M.F.İnecikli  
8 Şubat 2019 Fizik Kursu Mammografi fiziği Dr.G.Gökalp  
11 Şubat 2019 Fizik Kursu BT fiziği-BT Temel Fizik Prensipleri Dr.G.Savcı  
13 Şubat 2019 Fizik Kursu BT fiziği-Radyolojik kontrast madde Dr.G.Savcı  
15 Şubat 2019 Fizik Kursu DSA fiziği Dr.Ö.F.Nas  
18 Şubat 2019 Fizik Kursu Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği Dr.Z.Yazıcı  
20 Şubat 2019 Fizik Kursu Ultrasonografi Fiziği Dr.B.E.Gürsel  
22 Şubat 2019 Fizik Kursu Ultrasonografi Fiziği Dr.B.E.Gürsel  
25 Şubat 2019 Fizik Kursu Doppler fiziği Dr.N.B.Topal  
27 Şubat 2019 Fizik Kursu MR fiziği Dr.B.Hakyemez  
1 Mart 2019 Fizik Kursu MR fiziği Dr.B.Hakyemez  
4 Mart 2019 Fizik Kursu MR fiziği Dr.B.Hakyemez  
6 Mart 2019 Fizik Kursu MR fiziği Dr.B.Hakyemez  
         
TARİH KONU SEKSİYON KONUŞMACI  MODERATÖR
 
8 Mart 2019 Olgu Kas-İskelet Dr.G.Gökalp
11 Mart 2019 Dergi Klübü Ultrasonografi Dr Mehmet Toknaz Dr.N.Bolca 
13 Mart 2019 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
15 Mart 2019 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca 
18 Mart 2019 Seminer Meme Dr Duygu Erkal Dr.G.Gökalp
20 Mart 2019 Olgu Girişimsel Radyoloji Dr.Ö.F.Nas
22 Mart 2019 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
25 Mart 2019 Dergi Klübü Girişimsel Radyoloji  Dr Cem Bilgin Dr.M.F.İnecikli
27 Mart 2019 Olgu Toraks Dr.G.Gökalp
29 Mart 2019 Olgu Pediyatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
   
   
         
1 Nisan 2019 Seminer Girşimsel Radyoloji (Obezitede gastrik arter embolizasyonu) Dr Erdiç Tanlak Dr.Ö.F.Nas
3 Nisan 2019 Olgu Kas-İskelet Dr.G.Gökalp
5 Nisan 2019 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
8 Nisan 2019 Dergi Klübü Pediatrik Radyoloji Dr Tayfun Akay Dr.Z.Yazıcı
10 Nisan 2019 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca
12 Nisan 2019 Olgu Girişimsel Radyoloji Dr.M.F.İnecikli
15 Nisan 2019 Seminer Kas-İskelet (El ve El bileği MR: Radyolojik Anatomik  Dr AbdülKadir Bozkuş Dr.G.Gökalp
17 Nisan 2019 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
19 Nisan 2019 Olgu Toraks Dr.G.Gökalp
22 Nisan 2019 Dergi Klübü Nöroradyoloji Dr Nuray Özdemir Dr.M.Parlak
24 Nisan 2019 Olgu Pediatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
26 Nisan 2019 Olgu Kas-İskelet Dr.G.Gökalp
29 Nisan 2019 Seminer Ultrasonografi (Prostat anatomi ve ultrasonografisi) Dr Ömer Aydın Dr.N.Bolca
         
3 Mayıs 2019 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
6 Mayıs 2019 Dergi Klubü Kardiyovasküler Dr  TUS Dr.G.Gökalp
8 Mayıs 2019 Olgu Ultrasonografi Dr.N.Bolca
10 Mayıs 2019 Olgu Girişimsel Radyoloji Dr.Ö.F.Nas
13 Mayıs 2019 Seminer Pediatrik Radyoloji Dr  TUS Dr.Z.Yazıcı
15 Mayıs 2019 Olgu Abdomen Dr.G.Savcı
17 Mayıs 2019 Olgu Toraks/Meme Dr.G.Gökalp
20 Mayıs 2019 Seminer  ABDOMEN (Pelvis Tabanı Görüntüleme) Dr Barış Çağlar Dr.G.Savcı
22 Mayıs 2019 Olgu Pediatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
24 Mayıs 2019 Olgu Nöroradyoloji Dr.M.Parlak
27 Mayıs 2019 Olgu Toraks Dr.G.Gökalp
29 Mayıs 2019 Olgu Pediatrik Radyoloji Dr.Z.Yazıcı
31 Mayıs 2019 Olgu